ใหม่ล่าสุด !! HAPPY QUEUE LITE FREE!! สำหรับโรงพยาบาล

HAPPY QUEUE LITE ทำดีเพื่อสังคม HAPPY QUEUE LITE คือโปรแกรมบริหารจัดการคิวที่ FREE สำหรับโรงพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนย่อยของระบบหลัก HAPPY QUEUE มีฟังก์ชั่นการใช้งานระบบคิวพื้นฐานสำหรับโรงพยาบาล เพื่อให้โรงพยาบาลที่มีงบประมาณน้อย หรือต้องการที่จะเริ่มต้นใช้ระบบคิว ได้ใช้ประโยชน์จากระบบคิว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย Software License เพราะหัวใจของเราคือผู้รับบริการมีความสุข และผู้ให้บริการลดภาระงาน เพราะเราต้องการให้ทุกคนได้เข้าถึงระบบคิวได้อย่างเท่าเทียม

สามารถทดสอบระบบได้ฟรีที่นี่ !!

คุณสามารถไปยังระบบของเราเพื่อทำการทดสอบการใช้งานระบบได้ฟรี โดยระบบคิวนั้นได้รันอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM POWER 8 ซึ่งมีความเสถียรและรองรับการใช้งานเป็นจำนวนมากได้อย่างสบาย ๆโดยท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Username และ Password ที่ได้จากการร้องขอ Account ในหน้า Contact us **หมายเหตุ หากท่านไม่ได้ยินเสียงเรียกคิวอาจเกิดมาจากมีผู้ใช้เปิดหน้าจอเรียกคิวไว้แล้ว แต่ท่านยังจะสามารถเห็นคิวที่ถูกเรียกได้ปกติ หรือคุณต้องการที่จะใช้งานระบบเพียงคนเดียวก็สามารถติดต่อเราเพื่อขอ Account สำหรับทดสอบระบบได้

คลิ๊กที่นี่เพื่อไปยังหน้าทดสอบทันที !! คลิ๊กที่นี่เพื่อไปยังหน้าจอเรียกคิว

ระบบคิวโรงพยาบาล

ระบบคิว Happy Queue เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบคิวโรงพยาบาลอย่างแท้จริง ซึ่งทางเรามีโรงพยาบาลต้นแบบคือโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนำระบบคิวเข้าไปใช้งานมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยเราเข้าไปทำงานเสมือนเป็นพนักงานของโรงพยาบาล เรียนรู้ทุกการทำงาน เรียนรู้ทุกกระบวนการทำงาน ทำให้เราทราบถึงปัญหาการใช้งานระบบคิว ในมุมมองที่เราเป็นผู้ให้บริการ และในมุมมองเป็นผู้รับบริการเอง เราจึงมีองค์ความรู้ที่รอบด้าน และมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน และเพิ่มความสุขของผู้ป่วยในการได้รับบริการ เพราะหากเราป่วยก็เป็นสิ่งที่แย่แล้ว มาเจอการรอคอยอันแสนที่จะนานในขณะที่เราป่วย นั้นเป็นสิ่งที่แย่ยิ่งกว่า


หน่วยงานผู้สนับสนุนระบบ HAPPY QUEUE

              


Our Key Features

Queue Card

คุณสามารถออกบัตรคิวเพียงครั้งเดียว เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อกระดาษ เพราะคุณสามารถนำบัตรคิวนี้ไปใช้ได้กับทุกแผนก

Queue Information

คุณสามารถตรวจสอบลำดับคิวได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีการคาดการณ์คิวที่จะเข้ารับบริการในช่องของคุณได้อีกด้วย

Patient Identity

มีระบบข้อมูลผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยที่รับบริการไม่ผิดคน หากแพทย์ได้ทำการตรวจผู้ป่วยผิดคน ทำให้ข้อมูลประวัติการรักษาผิดผลาด และทำให้เกิดการวินิฉัยโรคผิดพลาดตามมา

Series Transfer

การส่งต่อหลายแผนกได้ภายในครั้งเดียว คุณสามารถกำหนดการส่งต่อที่จำเป็นล่วงหน้าได้ภายในใครั้งเดียวได้ เพื่อเป็นการลดภาระงาน เช่น [ ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก และข้อ -> การเงิน -> X-ray -> ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก และข้อ ] เป็นต้น

Queue Condition

เงื่อนไขบริการ คุณสามารถกำหนด แพทย์ที่รับดูแลกลุ่มโรค หรือไม่รับดูแลกลุ่มโรค หรือกำหนดแพทย์ที่ต้องการได้เลย โดยระบบจะทำการจัดลำดับคิวให้โดยอัตโนมัติ

Queue Priority

คุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญของผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับบริการก่อน ผู้ป่วย HIV จะได้รับบริการทีหลังสุด เป็นต้น

Work Calendar

ระบบตารางการทำงานแพทย์ คุณสามารถกำหนด วัน และเวลาการทำงาน ของแพทย์ที่ประจำห้องตรวจได้

Appointment

ระบบนัดที่มีความสอดคล้องกับตารางของแพทย์ เพื่อให้บริการผู้ป่วยได้อย่างไม่ผิดพลาด ตรงตามเวลาที่ได้ทำการนัดหมายเอาไว้

Queue Filter

ผู้ให้บริการสามารถเลือกรับประเภทผู้ป่วยที่ต้องการได้ ตามความเหมาะสมในการให้บริการ


Service Process

ระบวนการทำงานของระบบคิว

เพราะเราเข้าใจกระบวนการทำงานของโรงพยาบาลอย่างแท้จริง แม้จะเป็นองค์กรเดียวกัน ซึ่งในแต่ละแผนก หรือแต่ละฝ่ายอาจมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน เราจรึงมีรูปแบบการจัดการคิวที่หลากหลาย ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในรูปแบบเดียว เพื่อให้ตอบสนองความต้องการที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงกระบวนการที่ควรปรับปรุง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ และผู้รับบริการอย่างสมดุล และเป็นธรรมมากที่สุด


layout styles

MOPH Connect

รองรับการจองคิวผ่านระบบ Line ของกระทรวงสาธารณสุข

Happy Queue รองรับกับระบบ Line ของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้คุณง่ายต่อการใช้งานไม่จำเป็นต้องทำระบบนัดเอง ประหยัดทั้งเวลา และงบประมาณในการใช้งาน


ISO VSE 29110 Standard

ทางเราได้รับมาตรฐาน ISO VSE 29110 ในการพัฒนาโปรแกรม ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าระบบคิว Happy Queue นี้จะมีกระบวนการพัฒนาที่มีมาตรฐานสูง

ตัวมาตรฐานได้ถูกกำหนดมาเพื่อสร้างบทบาทควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ทั้งทางด้านการบริหารงานและทางด้านเทคนิค

style switcher

layout styles

JCI Standard

ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน JCI เพื่อให้แน่ใจว่าให้บริการผู้ป่วยไม่ผิดคน และไม่มีการเรียกชื่อผู้ป่วยแต่อย่างใด

เนื่องจากระบบคิว Happy Queue มีระบบการระบุตัวของผู้ป่วยเพื่อช่วยในการเข้ารับบริการไม่ผิดตัว และการเรียกหมายเลขคิวที่รับบริการแทนการเรียกชื่อผู้ป่วยโดยตรงอีกด้วย


สถานพยาบาลที่ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน

ด้วยความทุ่มเท และคำนึงถึงความพึงพอใจของทั้งโรงพยาบาล และผู้ป่วยเป็นสำคัญ เราจึงมีความภูมิใจในการให้บริการสอบถามทุกปัญหา หาแนวทางในการแก้ปัญหา ด้วยความเต็มใจ อดทน และไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่เข้ามา ซึ่งเราเชื่อว่าปัญหาในวันนี้คือทางที่ดีกว่าในวันหน้า แล้วก้าวไปพร้อมกับโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน เพราะการบริการคือหัวใจของพวกเรา