The New Way to success. advance. progress.

IBSX เป็นผู้ให้บริการในการพัฒนาระบบทุกประเภท ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในหลายแขนง ไม่ใช่จำกัดอยู่แต่ในการเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเดียว โดยเราสามารถเขียนเวปไซด์อย่างง่าย, จำหน่ายและติดตั้ง Server, Clould Services, ไปจนถึงระบบควบคุมแขนกลในโรงงาน หรือแม้แต่การควบคุมสายการผลิตทั้งโรงงาน และการควบคุมระบบต่าง ๆ ทาง hardware ด้วย software ทำให้เป็นระบบอัฉริยะ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมืออาชีพ และวางแผนการทำงาน ปรับปรุงระบบ สร้างระบบ อย่างบูรณาการ เพื่อทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น


Partner Support

เรามีคู่ค้ามากมายที่สามารถแก้ปัญหาให้กับคุณได้ เช่น Lenovo Cisco IBM Zyxel เป็นต้น เพื่อปัญหาต่าง ๆ ของคุณจะหมดไป

Hardware Team

เรามีทีม Hardware ที่สามารถให้ความช่วยเหลือในการเลือกซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีตัวเลือกที่หลากหลาย เพื่อทำให้เหมาะสมกับงานของคุณ

Analysis Team

เราสามารถวิเคราะห์ความต้องการระบบของคุณ และสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

Development Team

เรามีทีมพัฒนาเป็นของตนเอง เพื่อให้การปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมระบบคิว Happy Queue ตอบสนองความต้องการของคุณอยู่เสมอ

Service Team

เรามีทีมงานที่คอยให้บริการคุณ ไม่ว่าจะเป็นการถามตอบปัญหา แก้ไขปัญหา หรือ อื่น ๆ เพื่อให้คุณมั่นใจว่า คุณจะได้รับบริการที่ดีที่สุด

Implement Team

เรามีทีมงานติดตั้งที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างดี เพื่อความมีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพของระบบ พร้อมการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน

0
0
0
0

Who We Are

เราพร้อมจะให้บริการทุกรูปแบบ ทุกแขนงการทำงาน เท่าที่คุณสามารถที่จะจินตนาการได้ โดยทำให้เป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริง คุณสามารถปรึกษาเบื้องต้นกับเราได้ก่อน ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย!! งานทุกงานไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เพียงใดสำคัญที่สุดกับเราเสมอ โดยเรามีจุดมุ่งหมายในการทำงานว่า "Perfection is our gold" โดยงานของคุณทุกชิ้นจะเป็นงาน Masterpiece สำหรับเรา

Easy to use
90%
Security
100%
Statistics
75%
Support
90%